Filippiläiskirje

Filippi sijaitsi Makedoniassa Aigeianmeren pohjoisrannalla lähellä nykyistä Kavalan kaupunkia. Paavali kirjoitti kirjeen Timoteuksen avustuksella ollessaan vankeudessa todennäköisesti Roomassa v. 62-63. Filippissä oli Roomalainen sotilassiirtokunta ja kaupungin muut asukkaat olivat etupäässä kreikkalaisia. Juutalaisia siellä oli vain vähän.

Filippi oli ensimmäinen seurakunta, jonka Paavali perusti Eurooppaan. Filippi oli Paavalille erityisen rakas seurakunta. Paavalin ensimmäinen käynti Filippissä oli dramaattinen. Paavali ajoi orjatytöstä tietäjähengen, minkä seurauksena Paavali ja Silas ruoskittiin ja pantiin vankilaan. Yöllä tapahtui maanjäristys, ja Paavali johdatti vanginvartijan uskoon. Tämä tapahtui Paavalin toisella lähetysmatkalla ja siitä kerrotaan Apt. 16:ssa. Kolmannella lähetysmatkalla Paavali kävi uudestaan Filippissä. Kirjeen avainsanoja ovat Jeesus tai Kristus, joka esiintyy 41 kertaa, ilo tai iloita esiintyy 14 kertaa ja evankeliumi esiintyy 9 kertaa.

Miksi Filippiläiskirje on kirjoitettu? Kirje sisältää kuulumisia ja kiitoksen taloudellisesta tuesta. Kirje varoittaa harhaopettajista, jotka vaativat ympärileikkausta tai julistavat väärää vapautta. Kirje kehottaa filippiläisiä käyttäytymään Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, erityisesti kehotetaan yksimielisyyteen.

Vastakohdaksi harhaopettajille Paavali tarjoaa itseään. Hänellä olisi ollut kyllä aihetta luottaa hyvään vaellukseensa, mutta sen, mikä oli hänelle voitto, oli tullut hänelle arvottomaksi sen rinnalla, että hän sai voittaa omakseen Jeesuksen, omistaa uskon vanhurskauden ja tuntea Jeesuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman (3:4-10).

Kirje sisältää alkukristillisen hymnin (2:5-11): Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Hymni kuvaa hienolla tavalla Jeesusta toisaalta ihmisenä ja toisaalta Jumalana. Paavalilla oli ainakin kaksi syytä käyttää tätä tekstiä.

  • Joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin keisari oli lahjoittanut seudun tilukset sotapäälliköilleen, mistä johtuva katkeruus saattoi vielä hyvinkin vaikuttaa kreikkalaisten keskuudessa.
  • Filippi oli yksi keisarinpalvonnan keskuksia. Keisarinpalvonnan keskellä Jeesuksen ylivertaisuuden korostaminen rohkaisi filippiläisten uskoa.

Kirje sisältää monia rohkaisevia jakeita — todellisia aarteita.

  • Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. 1:6
  • Rukoilen, että tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus. 1:11
  • Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. 2:13
  • Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. 4:6-7 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. 4:13 (KR38)

Kristityn tunnusmerkkejä ovat Filippiläiskirjeen mukaan evankeliumin mukainen vaellus, Jeesuksen mieli ja Jeesuksen paluun odottaminen.

Mikä olisi Filippiläiskirjeen sanoma meidän ajallemme? Aikamme ihmiset etsivät nautintoja ja elämyksiä. Väheksyntä ja jopa vihamielisyys kristillisyyttä kohtaan on kasvussa. Otan esille kolme kohtaa:

  • Monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita. 3:18-19
  • Toivon, että te pysytte lujasti samanhenkisinä ja taistelette yksimielisesti evankeliumin ja uskon puolesta antamatta vastustajien säikyttää itseänne. 1:27-28
  • Me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. 3:20